Norge Rundt med Bent Stansen

Vi er veldig stolte av å få et eget kapittel i Bent Stanses bok. Det er selvfølgelig takket være Ronny som gikk læretiden sin hos Bent på Stathholdergaarden. Dette er jo den restauranten i Norge som har hatt Michelin stjerner lengst – grunnlaget for maten i Steinboligen er det aller beste :-)

Her er utdrag fra boken som er vel verd å kjøpe!